سلام دوستان

نمرات درس آسیب شناسی اجتماعی تثبیت شد. لطفا دیگر برای نمره ایمیل نزنید. هر چه بود گذشت. امیدوارم در سراسر زندگی تان شاد و موفق باشید.(19 دی 1393)

+ نوشته شده در  ساعت 10:31  توسط فردين عليخواه  | 

نمرات درس آسیب شناسی اجتماعی اعلام شد. اگر به نمره اعتراض دارید می توانید از همین طریق و زیر همین نوشته پیام بگذارید. اگر می خواهید پیام تان را فقط من ببینم کنار : پیام به شکل خصوصی...تیک بزنید.

+ نوشته شده در  ساعت 12:16  توسط فردين عليخواه  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 22:49  توسط فردين عليخواه  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 22:15  توسط فردين عليخواه  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 10:29  توسط فردين عليخواه  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 10:8  توسط فردين عليخواه  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 18:51  توسط فردين عليخواه  | 


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 11:11  توسط فردين عليخواه  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 8:29  توسط فردين عليخواه  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 7:45  توسط فردين عليخواه  | 

 لطفا بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 14:55  توسط فردين عليخواه  |